Mitä saamelaiset haluavat?

Puoluekokouskausi on ylimmillään, ja pari viikkoa sain jopa yhteydenoton erään puolueen jäseneltä, jota mietityttivät saamelaisille tärkeät asiat ja miten niitä voisi puoluetoiminnassa edistää. Asia jäi mieleen, koska tällaiset pyynnöt ovat suhteellisen harvinaisia. Jokainen puolue kysyy ja käsittelee toki saamelaisasioita omien ydinarvojensa ja periaatteidensa pohjalta, ja päättää miten ne käytännön toiminnassa näkyvät. Sikäli yksittäinen saamelainen, ei…

Viisi vuotta hanketyötä, Giellagáldu yhä vailla rahoitusta ja organisaatiota

öTakanani on kaksi vuotta ja muutama kuukausi käytännön inarinsaamen kielityötä Giellagáldu-jatkohankkeessa. Aika on kulunut todella nopeasti mielekkäässä ja hyödyllisessä työssä, jossa olen päässyt käyttämään ja kehittämään omaa rakasta kieltäni, ja ollut muiden mukana kehittämässä pohjoismaista saamen kielten ammatti- ja resurssikeskusta. Jatkohanketta varjostaa kuitenkin sama epävarmuus kuin ensimmäistä SáFá2-projektia, joka päättyi vailla mitään tietoa pysyvästä rahoituksesta…

Blogin paluu ja sekalaisia mietteitä

Kerkesipä kulua pari vuotta, että sain taas blogin päästä kiinni. Paljon on tapahtunut mutta enimmäkseen asiat eivät muutu – ainakaan saamelaisten oikeuksien edistämisessä. Uuden vuoden ensimmäinen saamelaiskäräjien täysistunto on käsillä. Viime vuonna kokoonnuimme näihin aikoihin Trondheimissa saamelaisten rajat ylittävän yhteistyön 100-vuotisjuhlien puitteissa Trondheimin kaupungintalolla. Juhlamieli ei yltänyt kokoukseen asti, ja toivon, että tämä vuosi käynnistyy…

Uđđâ ive puáris saavah

Äigi kiergânij kuullâđ jo muádi mánuppaje majemuu čallust, jiemge kale juksâm muu ulme bloggiđ aainâs-uv ohtii máánust. Naa, irâttâm uđđâsist. Taan ivveest šadda mielâkiddiivâš, ko Kielâkäldee-proojekt nohá já tađemield must táálááš pargo. Kolgâččim ucâluđ jo uđđâ pargoi kulij, ucánjihhii. Koloh iä kiäppán taađeest puáđuigijn… Ađai ton tááhust saavah iä piso aaibâs siämmán ko oovdeb iivij….

Puolâšpeeivij lišketipšom: Oljo- tâi vuojâputestem

Tegu jo ovdil čaallim, muu suunnâttâsah čäälliđ lišketipšomist nubâstuvvii jotelávt ko muu liške kuškâškuođij, já čalmepirrâseh reagistškuottii muu táválii meeikiputestemamnâsân, Bioderma Sensibio miiseelčáácán. Jeđe algii-uv puolâštiđ. Ton lasseen ete valdim anon eenâb já pehtilub lavtâsmittem- já syeijimamnâsijd ubâlâs lišketipšomsân, riemmim tiäđust-uv meiddei interneetin luuhâđ lase eres meeikiputestemmuulsâiävtuin. Jiem halijdâm aaibâs joskâđ meikkiimist, ko maailm lii…

Smaavâ sivnádâs!

Autost lâi tuš ohtâ ABS-andur cuovkkânâm, já veik moottor- já tivottâhčuovah pyelih ain, ij tobbeen kavnum mihheen vááduid. Huh ko lam hiälpáskâm! Andur tivottuvvoo te puáttee máánust já talle tot kolgâččij čođâldittiđ kejâttem 🙂 Jeđe selgânim viijmâg káávpán uástiđ kállulaampu. Tääl čuávgá! Skammâ juávdá forgâ já tääl jo lii pikkâsevŋâd viiđâ ääigi ehidist, mutâ olgopargoh…

Eehidjurduuh tutkâmsajattuvâst

Mun lam tääbbin tutkâmsajattuvâst asâdijnân karttâm meid totken, já mun lam-uv tutkâm jieččân já tom maht lam-uv teehi juovdâm. Mun lam eellimstân karttâm jotteeđ tuohu teehi tegu maaŋgah iäráseh-uv. Tääl ko láá vuod moonnâm maaŋgâ ive nuuvt, ete lam varriistâllâm muádi mánuppaje kooskâi, oro aaibâs mielâttes hitruu ko piäsá viijmâg váhá rávhuduđ já rähtiđ monnii…

Čohčâ já čuáskim Válburnjaargâst

Mudusjäävri tutkâmsajattuv argâ jorá uáli ennuv iveaaigij mield. Tääl ko čohčâpeeivijorgálduv maŋa lii oppeet siävŋánškuáttám skaamâ kulij já šooŋah láá lamaš čuáskimeh, lii tiäđust-uv lam rahttâttâđ täälvi várás sehe olgon ete siste. Selgânim viijmâg purgiđ já tuálvuđ tuuveest paijeelmiärálii purâdempeevdi ráájun, já tääl kievkkân oro uáli kuárusin. Tot ij pište kuhháá, ko tohon puátá sirdettettee…

Varriistâllâm já valjiimeh

Kyevti oho tassaaš te peessim viijmâg páihástâllâđ vyelikiärdán, ko totkeepuuiceh vuolgii tavirijdiskuin meddâl. Vistekáálvuh láá ennuv táálu peeleest, nuuvt et tobbeen piergiittâl veik ij ličijgin eidu tállân pyehtimin jieijâs tiiŋgâid sajan. Must lii tääl viehâ uccáá ruttâ mánuppaajeest kevttiđ táálu siskiištmân, mut aainâs kale poorgâm tom veikkâ váhá kuuloold. Tast láá kuittâg kyehti ive ko…

Äigi hurgeet, já nuuvt olmooš-uv

Kyehti ive láá kuullâm ton maŋa ko čälistim majemuu čalluu taan blogin. Keesi 2015 maŋa lii meiddei tábáhtum ennuv – eidu ko lijjim piejâmin Oulu aassâmsaje ornigân, te värrejim jo maassâd Anarân, ja tastmaŋa vala moddii Aanaar kirkkosiijdâ siste, jeđe loopâst vala Kammâsân. Adai taah láá lamaš tuotâ varriistâllâmiveh munjin. Algâttim čohčuv 2015 pargo Säämi…