Kaamâs life: Suhâpeliroolih já eellim valjimeh

Kuvviistim vlogi ko teivim smiettâđ parâkoskâvuođâid já säämi kyeimivuođâ. Lasettâm tekstim jis oostâm!