Puolâšpeeivij lišketipšom: Oljo- tâi vuojâputestem

Tegu jo ovdil čaallim, muu suunnâttâsah čäälliđ lišketipšomist nubâstuvvii jotelávt ko muu liške kuškâškuođij, já čalmepirrâseh reagistškuottii muu táválii meeikiputestemamnâsân, Bioderma Sensibio miiseelčáácán. Jeđe algii-uv puolâštiđ.

Ton lasseen ete valdim anon eenâb já pehtilub lavtâsmittem- já syeijimamnâsijd ubâlâs lišketipšomsân, riemmim tiäđust-uv meiddei interneetin luuhâđ lase eres meeikiputestemmuulsâiävtuin. Jiem halijdâm aaibâs joskâđ meikkiimist, ko maailm lii mii lii jiemge haalijd leđe meendu zombien almolii soojijn. Luuhim te ennuv puohláán mainâsijd veikkâ maggaar koonstâin, já uápásmim oljo- já vuojâputteestmân. Tot ij lah mihheen uđđâ aašijd mailmist, já om. Cliniquest lii kuhháá lamaš aainâs-uv ohtâ vuojâputesteijee mon maaŋgah rámmojeh, mut jiem lah ovdil šoddâm ubâ smiettâđgin tom ko ij lah lamâš tárbu.

Pixi putestemvuojâ - jiem táválávt lijkkuu purkkipakkaattâssáid, mut...
Pixi putestemvuojâ – jiem táválávt lijkkuu purkkipakkaattâssáid, mut…
Loopâst meridim tiiláđ Pixi putestemvuojâ, ko tast lijjii puoh enâmus luándunálásiih amnâseh toin muulsâiävtuin, maid viärdádillim. Tot lii rahtum iänááš oosijn mandeloljoost já kaakaovuojâst, já ainoo läittimnáál äšši tast lii ruusuhaajâ, mii lii munjin váhá lijkás koorâs. Puoh hajâamnâseh, meiddei nk. luándupyevtittâsah, hiärkásmiteh liške (já huám – vaahâg puáhtá šoddâđ veikkâ tot ij tállân oinuugin!) já haajâ jieš lii váhá puárisáigásâš, mut taan tove meridim kuittâg uástiđ taam ko putestemamnâseh iä pääsi liške ool vaiguttiđ ko muádi tâi muádilov seekund verd.

Taat putestemaamnâs lii-uv eromâš. Tot ij lah timmâ vuoidâs tâi kolgee aamnâs, peic toškâ vuojâ mii suddá liške vuástá (taat lii kaakaovuojâ já meid kookosoljo jiešnääli). Mun jiem lijkkuu cuggâđ suormâidân njuolgâ monnân lišketipšomamnâsân jiemge táválávt uásti maiden tágárijn puurkijn vuobdum puohtuid. Tággáár čäsittes puovtâ kuittâg piergee meid puurkist ige pillâšuu tegu timmâ čäcinalliis vuoidâseh ja seerumeh läävejeh.

Kozzim vuojâpittáá pastemáin kietâsân já ruvviiškuottim (timmásávt!) vuojâ muáđoid. Tot suddá uáli pyereest muáđoid, mutâ ij nuuvt ete kulgâččij vuálus. Ruvvejim eromâš várugávt čoolmijd vâi finniiččijm româsivne já eres čalmemeeikijd luovâs, já loopâst sikkum vuojâ muáđuin lieggâ (mut ij pakkâ!) čassijn lahtâdum timmâ pumbulkággáin meddâl. Lijnepittáást kal oinui, ete meikki vuolgij, ege čoolmij pirrâ pááccám čapis roobdah. Loopâst lahtâdim konjac-kuobbâr já poossim muáduidân toin já muu táválijn putestemamnâsijn.

Meikkipasâttâsah iä pááccám kuobârân ege siholdâhân, nuuvt ete aainâs-uv taan keččâlem vuáđuld vuojâputestem lii kale pehtil já meiddei liškeustevlâš. Tot kale váátá váhá eenâb pargo ko táválâš meeikiputestemamnâs, mon liäšká tuš pumbulpitán já parga sikkođ, mut tot ij tääl tooimâ munjin ko muu čalmepirâsliške lii rašoškuáttám. Vuojâputteestmân muu muáđuh iä reagistâm negativlávt – positivlávt kale – já tain naalijn puávtám kevttiđ meeiki polâhánnáá tast, ete putestem iärdud čalmepirrâsijd. Ađai jee!

Jis tun lah keččâlâm oljo- teikkâ vuojâputestem, ama muštâlah jieijâd feerimijn! Ovdil taam vuojâ mun kevttim oovtâ čájánâs DHC-merkkâsii putestemoljo, já veikkâ tot-uv lâi kale pehtil, te tot lâi lijkás kolgee já moonâi čolmijd (ij kale iärdudâm). Vuojâputestem lasseen mun lam algâttâm siävuttiđ argaan- tâi ruusumyerjioljo ijjâ- já peivivuoidâsáid amas liškease kuškâđ tâi paskiittuđ lijkás heerhiht, já toh kale láá išedâm <3 Maht tun suoijiih liškád puollâš já puurgâ vuástá?