Varriistâllâm já valjiimeh

Kyevti oho tassaaš te peessim viijmâg páihástâllâđ vyelikiärdán, ko totkeepuuiceh vuolgii tavirijdiskuin meddâl. Vistekáálvuh láá ennuv táálu peeleest, nuuvt et tobbeen piergiittâl veik ij ličijgin eidu tállân pyehtimin jieijâs tiiŋgâid sajan. Must lii tääl viehâ uccáá ruttâ mánuppaajeest kevttiđ táálu siskiištmân, mut aainâs kale poorgâm tom veikkâ váhá kuuloold. Tast láá kuittâg kyehti ive ko majemuu keerdi assim ohtuu pääihist mast jieš puohtim meridiđ – já talle ij lam ollágin ruttâ.

Valdim motomijd kuuvijd vâi lii älkkeeb hammiittâllâđ tom maid tuođâi ááigum nubástittiđ já maid jiem. Stuárráámus koččâmuš lii tääl tot, uážum-uv njuottâđ pecipaaneelseeinijd veik moinnii ivnevahain, vâi visteh šodâččii váhá čuovâdubbon. Taat lii taggaar mon viestârpeln rääji kočodeh furuhelveten adai pecihelvittin. Pecipaneleh, peciuvsâsiih skaapih, peeci-ilddeeh… 😬😪 já siste lii nuuvt sevŋâd, eromâšávt viäskárist mast iä lah laasah olgos.

Kievkkânân must lii jo jieččân purâdempevdi já nelji stoovli (iä kooveest). Puoh eres-uv kievkkântiiŋgah kávnojeh, mut halijdiččim uđđâ taldrikijd… Must láá motomeh Iittala Taika-liteh, já tohhân liččii kal muččâdeh. Muorâuuvnâ ááigum forgâpalij keččâliđ!

Orroomviistán já kievkkânân sehe uáđđimviistán piejâm te uđđâ lasâlijnestááguid já tiäđust-uv lasâlijnijd. Jis jiem uážu porgâđ seinijd maiden, uážum aainâs-uv váhá lasečuovâ vielgis lasâlijnijguin já eres siskištemkággáiguin.

Taan táálust kávnojeh meid valmâžin kulmâ Lundia-ilddee, maid kale aainâs vááldám anon. Veikkâ muu táálááš Ikea Vittsjö-ilddee lii piivnoh siskištemiäljáruššei kooskâst já aaibâs ok, mun lam huámášâm et tot ij lah nuuvt pyeri jis ilddee taarbâš aaibâs olmânáál kirjij já tavirij siäilutmân ige tuš visteheervâi čaittâlmân. Kirjeh must láá, já toh vala lasaneh-uv ubâ paje!

Oovtâ Jysk Broby -lováttuv lam jo haahâm, já stiijlâs peeleest tot kale suápá muu mielâ mailmân, mut tot lâi vaigâd stelliđ já sruuvah moh pottii mield vala cuovkkânii! Adai veik siämmáá säärjist kale kávnojeh eres-uv aaibâs vuovâs tiiŋgah tegu ilddeeh, kamuvskaapih já iäráseh, te jiem tääiđi aaibâs vuossâmužžân uástiđ lase.

Muorâseeinijn lii kuittâg tot pyeri peeli, ete tooid lii älkkee sruuviđ veikkâ maid, já iänááš káttulaampuin láá olmâ čuoggiistuvah nuuvt et ij taarbâš sukkârpitáiguin roossâđ. Muu puáris laampuh iä oro innig heiviimin taan mailmân, mut uáinip te ete viišâm-uv uástiđ uđđâsijd. Siskištem lii jieijâs hommá já taat vissâsávt áijáán aainâs-uv ive loopân ovdil ko uážum ubâ oovtâgin viste tagarin ko olmânáál halijdâm, mut kale tot lii meiddei hitruu 🙂