Uđđâseh!

Tääl lii eellim moonnâm nuuvt, ete algim iävtukkâssin Sämitiggevaaljáid taam čoovčâ. Jiemge viišâ rähtiđ uđđâ blogi, nuuvt ete täst ovdâskulij uážuvetteđ luuhâđ lifestyle-čallui lasseen meiddei politiik pirrâ já tiävstuv čuávvuđ muu ”kampanja”.

Vistig: muu iävtukkâsnummeer lii 32. Mušteđ tom 😉

Yle Säämi ráhtá iävtukkâsâin vaaljâgalleria, já onne lijjii muu kuvvimeh. Videoh almostittuvvojeh puáttee máánu peln já piäjám tijjân tallán liiŋkâ ko toh puátih! Nelji miinuut ij lam nuuvt kuhes äigi, mut kiergânim kal ubâ pyereest västidiđ koččâmâšáid. Sosiaal mediast puáhtá še čuávvuđ virgálii háštágijd, om. #vaaljah2015.

Muu tergâdumos vaaljâteema lii kielâ, ko jo muu uápuh juátkojeh čoovčâ ääigi ehidijd, já poorgâm val Kielâkäldeest anarâškielâg kielâpargen. Čäliškuáđám lase teehi blogin, já pyehtivetteđ čuávvuđ muu vaaljâsijđo meiddei Facebookist ađai Muáđukirjeest:

Neeta Jääskö