Varriistâllâm: Uđđâ čujottâs, uđđâ nomma

Lam onne kiävttám maaŋgâ tijme blogi varriimân oppeet uđđâ sajan, váhá älkkeeb čujottâssân . Lâi nuuvt hirmooš pargo ete lopedâm (olssân) ete jiem kal poorgâ tom tääl kuhes ááigán. Ađai mutteđ kirjemeerhâidâd, neetainari.wordpress.com lii tääl tuš neetainari.com.

Varriistâllâm lii lamaš uáli tergâdis uássi anarâšâi elimist tovle, já eđâččim ete kal tot lii ain. Munjin lii máttááttum ete talle ovdil ulmuuh värrejii sajeest nuubán iveaaigij mield, ko ulmuuh ožžuu iäláttâs luándust (mast mij tääl tom uážžup…?): kuálásteijeeh, puásuiulmuuh, ja puoh iärráseh. Mut nuuvthân uáli maaŋgâs parga tääl še. Mist láá ain kesipääihih (jiemge tárgut maggaargin kesituve) já tälvipääihih, teikkâ must kuittâg lii. Uápui tiet lam tälviv kavpugist. Keessiv tastoo poorgâm eres pargoid eres soojijn. Jieš kuittâg jurdâččâm ete tot lii monniimuđoš varriistâllâm še.

Lädikuáđááš

Pottim jieht Pärttihân, já liihân taat Čivtjuv njälmi ohtâ maailm muččâdumos soojijn. Čuáskim, ađai ij nuuvt ennuv tivregin. Valdim puoh tyejiamnâsijdân mield ete ama tah ohoh koleh jotelávt. Šiljoost lii siemin lädikuáđááš most lii suotâs čokottâllâđ talle ko tobbeen lii tullâ aarrân alne nuuvt ete čuoškah iä puáđi siisâ. Onne pooldijm äijihijn kal tuulâ táálu siste täähist, ko lâi nuuvt korrâ pieggâ.

Tääbbin oro pyereeb kuvviđ ko čäälliđ nuuct ete rahtim uđđâ Flickr-koonto, vâi peesâm čäittiđ. Čuávvuđ tom: https://www.flickr.com/photos/kuavsui/ ! Uáinimân!