Kaamâs life: Suhâpeliroolih já eellim valjimeh

on

Kuvviistim vlogi ko teivim smiettâđ parâkoskâvuođâid já säämi kyeimivuođâ. Lasettâm tekstim jis oostâm!